Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Continutul acestui site nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniuniii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Despre noi Mass-media Legaturi utile Contact
Prezentare proiect
Parteneri
Stadiul implementarii proiectului
Rezultatele proiectului
sansa
 

 

 

 

 

 

 

 

    3C – Calitatea Creaza Competente

Activitati si rezultate atinse:

  • A1.Imbunatatire sistem de formare profesionala (FP) a personalului SPO, prin abordare inovativa inter-regionala intre regiunile Centru, Vest si Nord-Vest, a serviciilor integrate inovatoare de ocupare (SOII), cu accent pe informare si consiliere, dezvoltare spirit antreprenorial si stimulare mobilitate
    • Elaborare diagnoza necesar de FP prin agregare nevoi de FP intr-o matrice ce combina si integreaza un complex de factori; 19  deplasari ale echipei de implementare in judete tinta ale proiectului; 1 set de instrumente de colectare a datelor existente la nivelul SPO referitoare la formarea profesionala a angajatilor SPO  care furnizeaza servicii de informare, consiliere, dezvoltare spirit antreprenorial si stimularea mobilitatii fortei analizate; 414 de persoane din Regiunile tinta ale proiectului cuprinsi in realizarea diagnozei; 414 Anexa 1 au fost completate; 406 de fise de identificare a nevoilor de formare analizate; 1 diagnoza a necesarului de formare realizata; 1 seminar interregional organizat cu 33 de specialisti SPO; 1 set de materiale elaborate si distribuite participantilor la seminar.

    • Elaborare si pilotare implementare plan si program de FP, stabilire si aplicare mecanisme de monitorizare, evaluare si revizuire a planului si programului de FP; 1 analiza a planurilor si programelor de formare profesionala existente la nivelul SPO realizata

      1 metodologie  de cercetare aprobata; 1 grafic testare a instrumentelor de cercetare realizat; 1 plan de formare realizat; 1 program de formare realizat; 1 set intrumente montorizare, evaluare si revizuire elaborate; 1 profil profesional pentru post de conducere si  executie din cadrul SPO elaborat; 1 seminar interregional organizat cu 33 de specialisti SPO; 33 de specialisti in Managementul resurse umane instruti; 1 set de materiale elaborate si distribuite participantilor la seminar; 1 planificare a organizarii de cursuri interne pentru specialistii SPO realizata; 1 repartizare intre parteneri pentru sustinerea celor 16 structuri SPO din regiunile tinta in pilotarea programului si planului de formare propusa; 1 analiza a mutatiilor intervenite in planurilor si programelor de formare profesionala solicitata specialistilor SPO de la departametul de Resurse umane; 1 material de instruire „Mecanisme de monitorizare, evaluare, revizuire a planului si programului de FP” elaborat 1 tabel de monitorizare a gradului de acoperire a deficitului de competente al specialistilor SPO pregatit si prezentat de specialistii SPO din judetele tinta in cadrul workshopului; 1 material de instruire cu tema ”Strategia Europa 2020- Platforma Competente profesionale pentru toti” elaborat; 1 work-shop  cu tematica ”Mecanisme de monitorizare, evaluare si revizuire a planurilor nominale de formare profesionala aflate in implementare” organizat cu 27 de specialisti SPO; 27  de specialisti in Managementul resurse umane au prezentat  mutatiile intervenite in planurile de Formare Profesionala; 1 set de materiale elaborate si distribuite participantilor la workshop; 1 planificare a instruirilor interne pentru specialistii SPO realizata; 3 instruiri interne pentru 19 salariati SPO; 3 coordonatori regionali au  monitorizat participarea specialistillor la formare; 19 certificate de participare distribuite specialistilor SPO

    • Organizare Grup de lucru comun format din experti SPO din cele 3 regiuni si experti ai partenerilor transnationali, pentru realizarea A1.1 si A1.2; 1 Grup de lucru comun format; 1 ROF elaborat si asumat; 1 set de instrumente intocmite pentru functionarea Grupului de lucru; 1 calendar de intalniri stabilit.

Next

Despre noi | Harta site | Pentru informatii detaliate despre programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro | Contact |