Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Continutul acestui site nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniuniii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Despre noi Mass-media Legaturi utile Contact
Prezentare proiect
Parteneri
Stadiul implementarii proiectului
Rezultatele proiectului
sansa
 

 

 

 

 

 

 

 

    3C – Calitatea Creaza Competente

Obiectivele proiectului

  • Obiectivul general: Creºterea nivelului de competente profesionale si sociale ale personalului SPO la nivel interregional in vederea asigurarii calitatii serviciilor de ocupare furnizate clientilor, in special perfectionare si specializare in furnizarea serviciilor de ocupare integrate inovatoare (SOII) vizand masuri active de ocupare precum: consiliere profesionala, dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru someri si mobilitatea fortei de munca, cu accent pe furnizarea serviciilor de ocupare pentru somerii de lunga durata si grupurile vunerabile, cu dificultati de integrare/reintegrare pe piata muncii. Obiectivul general al AP4 „cresterea calitatii, eficientei si transparentei serviciilor de ocupare furnizate de SPO” poate fi realizat numai prin asumarea unui angajament activ al personalului SPO fata de clienti, dublat de o participare activa la instruire permanenta si personalizata pentru a dobandi cunostinte actualizate si competente profesionale si sociale specifice. Proiectul prezent contribuie la implementarea obiectivelor AP4, DMI 4.2 prin asigurarea unei formari profesionale (FP) solide si actuale pentru personalul SPO, care sa conduca la cresterea nivelului de competente si abilitati profesionale ale acestuia. Obiectivele proiectului vizeaza dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului SPO din Regiunile Centru, Vest si Nord-Vest necesare furnizarii SOII.
  • Obiectivele specifice:
    • Specializarea si perfectionarea personalului SPO implicat in furnizarea SOII prin masuri moderne de FP care sa-i permita depasirea unei „mentalitati limitate la indeplinirea stricta a functiilor administrative” si deschidere spre capacitatea de a se adapta noilor cerinte europene de furnizare a unor servicii inovatoare pentru ocupare. Cresterea nivelului de competente profesionale a personalului SPO va contribui la adaptarea acestuia la modificarile organizationale si la imbunatatirea capacitatii de a reproiecta permanent serviciile de ocupare si metodele de furnizare a acestora;
    • Constientizarea necesitatii de inovare si dezvoltare a SOII promovate de SPO puternic influentata in prezent de conditiile economice si sociale. Programele de FP organizate trebuie sa asigure cresterea nivelului de constientizare in randul functionarilor publici privind noua cultura a serviciilor si sa furnizeze cunostintele si competentele necesare pentru a face fata principalelor schimbari rezultate in urma dezvoltarii economiei si a pietei muncii, la nivel national, inter-regional/regional si local, in context european. Personalul SPO trebuie sa participe activ la dezvoltarea unor SOII, prin mai buna constientizare a diversitatii ofertei SPO, o motivare crescuta pentru imbunatatirea competentelor proprii si largirea sferei de responsabilitati profesionale;
    • Necesitatea promovarii in randul personalului SPO a unei atitudini pro-active fata de clienti, cu accent pe importanta acordarii de SOII personalizate, orientate spre cresterea abilitatilor si competentelor de ocupare ale acestora, incepand cu analiza profilului solicitantului si continuand cu dezvoltarea unui plan personalizat de actiune care sa aiba ca finalitate integrarea/reintegrarea pe piata muncii. Abordarea moderna a ocuparii se axeaza pe furnizarea serviciilor personalizate si pe planurile individuale de actiune, valorificand potentialele oportunitati rezultate in urma dezvoltarii sistemului economic de la nivel local;
    • Asigurarea instruirii personalului SPO in vederea aplicarii in mod profesionist a unui pachet de SOII adaptat la cerintele pietei muncii inter-regionale/regionale/locale si la caracteristicile Regiunilor Centru, Vest si Nord-Vest; metodele si instrumentele moderne utilizate in promovarea noilor servicii integrate pentru clientii SPO, vor permite afirmarea noii identitati a SPO, vor identifica si valorifica toate oportunitatile de integrare de pe piata muncii in scopul promovarii depline a ocupabilitatii.

Back Next

Despre noi | Harta site | Pentru informatii detaliate despre programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro | Contact |